Клинични изследвания

КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Въпреки, че PEAK ATP® е на пазара от началото на 21-ви век, последните клинични изследвания показват, че по-високата дневна доза от 400 mg показва по-добри резултати, когато се съчетава с физически упражнения. Моля, кликнете върху всяко клинично изследване, за да научите повече!

Държавен университет в Сао Пауло 2018 (Фрайтас)

Доказано е, че еднократна доза от  PEAK ATP® намалява систоличното кръвно налягане, след аеробни упражнения и предизвиква по-бързото възстановяване на промените в сърдечната честота.

Проведено е двойно-сляпо, рандомизирано, клинично изследване при 11 жени с хипертония, срещу плацебо или 400 mg АТФ. И след това жените се подлагат на  30 минути, умерени до енергични аеробни упражнения. Оценяват се  кръвното налягане и промените в сърдечната честота. Резултатите от проучването показват, че приемането на  PEAK ATP® може да се използва, за да се предизвика по-бързо възстановяване на промените в сърдечната честота, след физическо натоварване. Това става чрез повишаване на парасимпатиковата модулация и може да се използва за намаляване на систоличното кръвно налягане след тренировка, при жени с хипертония.

Freitas et al. Oral adenosine 5′-triphosphate supplementation improved hemodynamic and autonomic parameters after exercise in hypertensive women. Journal of Exercise Rehabilitation 2018, 14(4): 671-679[ PDF ]

Държавен университет в Сао Пауло 2017 (Фрайтас)

Доказано е, че еднократната доза от  PEAK ATP® подобрява тренировъчните постижения и разхода на енергия, при тренирани мъже.

Целта на това проучване е да се изследва незабавния ефект от приема на АТФ, върху постиженията и физиологичните реакции, при при тренирани мъже (атлети). Проведено е рандомизирано, двойносляпо, клинично изследване с 11 тренирани мъже, които получават плацебо или АТФ (400 mg/ден). Всеки участник прави 3 експериментални теста с полуклек и мускулно натоварване с тежести. Събрани и анализирани са кръвен лактат, консумация на кислород, сърдечна честота и кръвно налягане. Изследването доказва, че една доза от PEAK ATP® подобрява постиженията, консумацията на кислород и разхода на енергия, по време на физически упражнения, от тренирани атлети. Това проучване показва, че приемането с АТФ, при тренировки с високи натоварвания в долната част на тялото,  повишават общите вдигнати тежести.

Frietas et al. A single dose of oral ATP supplementation improves performance and physiological response during lower body resistance exercise in recreational resistance trained males. Journal of Strength and Conditioning Research, 2017. [PDF]

Университет в Тампа 2017 (Пурпура)

Ключови заключения Доказано е, че приемът на PEAK ATP ® води до повишаване на нивата на ATФ след тренивровка, повишава мускулната възбудимост и спортните постижения, след повторен спринт.

Двойно-сляпо, плацебо контролирано, рандомизирано, клинично изследване при 42 тренирани спортисти. Те получават по 400 mg АТР (като динатриева сол) или плацебо, за 2 седмици преди теста със спринт. Спринтът се извършва преди и след приема, за да се направи сравнение. По време на спринта са измерени мускулната активация и възбудимост, и пикова мощност на теста на Wingate. Изследването категорично показва, че пероралният прием на PEAK ATP ® е предотвратил намаляването на АТФ! Пероралният прием на АТФ също така повишава пиковата мощност и мускулната възбудимост, което би било полезно при спортове, изискващи многократни спринтови усилия, с висок интензитет. Purpura M, et al. Oral Adenosine-50-triphosphate (ATP) Administration Increases Postexercise ATP Levels, Muscle Excitability, and Athletic Performance Following a Repeated Sprint Bout. Journal of the American College of Nutrition. 2017 [PDF]

Университет в Тампа 2013 (Уилсън)

Ключови заключения Участниците, които приемат PEAK ATP® имат следните резултати:

  • Повишена сила (147% увеличение спрямо плацебо)
  • PEAK ATP®: 55,3 kg спрямо плацебо: 22,4 kg 
  • Повишена мощ (30% увеличение спрямо плацебо)
  • PEAK ATP®: 796 вата спрямо плацебо: 614 вата 
  • Изчистване на мазнини (100% увеличение над плацебо)
  • PEAK ATP®: 4,0 kg спрямо плацебо: 2,1 kg 
  • Увеличена мускулна маса (96% увеличение в сравнение с плацебо)
  • PEAK ATP®: 4,9 mm спрямо плацебо: 2,5 mm 
  • Намален разпад на протеини
  • Двойно-сляпо, плацебо контролирано, клинично изследване показва влиянието на PEAK ATP® върху силата, мощта, мазнините и маркерите на мускулното увреждане. 21 тренирани спортисти приемат 400 mg PEAK ATP® на ден или плацебо, за период от 12 седмици. Първата фаза на излследването (8 седмици) се състои от програма за  резистентност. Във втората фаза (2 седмици) обемът и честотата на тренировките се увеличени,  до точка на свръхнатоварване. През последната фаза (2 седмици), обемът и честотата на натоварванията са намалени. Мускулната маса, силата и мощта се измерват в началото и на 4-та, 8-ма и 12-та седмица.                                         Wilson JM, et al. Effects of oral adenosine-5’-triphosphate supplementation on athletic performance, skeletal muscle hypertrophy and recovery in resistance-trained men. Nutrition and Metabolism. 2013, 10:57. [PDF]
Университет в Тампа 2013 (Lowery)

PEAK ATP® значително повишава вазодилатацията и кръвoтокa,  както неспосредствено, така и 3 минути, след тренировка. *

Дванадесет тренирани спортисти, са разделени на случаен принцип на, на 2 групи – с и без прием на  ATP. Пациентите от първата група приемат 400 mg PEAK ATP® / на ден, в продължение на 1 седмица, 30 минути преди тренировки за ръце. Участниците във втората група ( без АТР)  служат като контрола. Кръвотокът  и вазодилатацията на брахиалната артерия се измерват чрез ултразвук, на изходно ниво, на 0, 3 и 6 минута,  след приключване на упражненията за ръце. Клиничното изследване на Лоуъри показва подобрения в процента на общата сила и  на вертикалния скок, за период на прием от 12 седмици

Държавен университет в Айова 2012 (Rathmacher)

PEAK ATP® подобрява способността на участниците да поддържат по-висока изходна сила, по време на изтощителни упражнения и явна тенденция за намаляване на мускулната умора. *

Двойносляпо, плацебо контролирано, рандомизирано, клинично изследване оценява повишаването на постиженията, след прием на 400 mg PEAK ATP ® при здрави и активни индивиди. 16 мъже и жени приемат на случаен принцип, PEAK ATP® или плацебо за 15 дни. След това, те са тествани за сила и умора – в 3 серии от 50 клека – в началото и след 15 дни прием. След едноседмичен период на изчистване, групите се разменят, така че тези, които са приемали плацебо, вече приемат PEAK ATP® и обратно.