Държавен университет на Сао Пауло 2018 (Фрайтас)

Доказано е, че еднократна доза от добавка на PEAK ATP® намалява систоличното кръвно налягане след аеробни упражнения и предизвиква по-бързо възстановяване на вариабилността на сърдечната честота.

Двойно-сляпо, рандомизирано проучване на 11 хипертонични жени е получило или плацебо, или 400 mg АТР добавка случайно, и след това са завършили 30 минути умерено до енергично аеробно упражнение. Бяха оценени кръвното налягане и вариабилността на сърдечната честота. Резултатите от проучването показват, че добавката на АТР може да се използва като хранителна стратегия, за да се предизвика по-бързо възстановяване на вариабилността на сърдечната честота след физическо натоварване чрез повишаване на парасимпатичната модулация и може да се използва за усилване на понижението на систоличното кръвно налягане след тренировка при жени с хипертония.

Freitas et al. Oral adenosine 5′-triphosphate supplementation improved hemodynamic and autonomic parameters after exercise in hypertensive women. Journal of Exercise Rehabilitation 2018, 14(4): 671-679[ PDF ]